VERGİ MƏCƏLLƏSİNƏ LAYİHƏ DƏYİŞİKLİKLƏR

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında Qanun layihəsi Milli Məclisin 2-ci oxunuşuna çıxarılmışdır.  Vergi Məcəlləsinə nəzərdə tutulan dəyişikliklər ƏDV və Aksiz vergilərini əhatə edir.

ƏDV üzrə nəzərdə tutulan dəyişikliklər tam olaraq bəzi əməliyyatlar üzrə verilmiş azadolma müddətlərinin artırılmasını nəzərdə tutur. Belə ki, dəyişiklik layihəsinə əsasən aşağıdakı güzəşt müddətləri uzadılmışdır:

 • buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun və çörəyin istehsalı və satışı ilə bağlı 2017-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə verilmiş güzəştin müddəti 7 ilədək;
 • ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankların sağlamlaşdırma tədbirləri çərçivəsində qeyri-işlək (toksik) aktivlərin təqdim edilməsi (habelə bankın iflas proseduru çərçivəsində aktivlərinin təqdim edilməsi) ilə bağlı verilmiş güzəşt 2017-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə verilmiş güzəştin müddəti 5 ilədək;
 • kəpəyin istehsalı və satışı ilə bağlı 2019-cu il martın 1-dən verilmiş güzəştin müddəti 5 ilədək;
 • Dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş şərtlər altında işlərin və xidmətlərin göstərilməsi üzrə 2020-ci il yanvarın 1-dən 1 il müddətinə verilmiş güzəştin müddəti 2 ilədək.

Bundan əlavə, bəzi əməliyyatlar üzrə yeni - müddətli və müddətsiz güzəştlər müəyyən edilir. Belə ki,

 • Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş zərgərlik dəzgah, avadanlıq və qurğuların idxalı - 2021-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə;
 • külçə, sikkə və ya qranul şəklində qızılın və gümüşün satışı isə müddətsiz olaraq ƏDV-dən azad edilir.

Aksizlər üzrə nəzərdə tutulan dəyişikliklər bəzi idxal mallarının vergidən müvəqqəti azad olunması ilə yanaşı, bir çox mallar üzrə aksiz dərəcələrinin artırılmasını və ya yeni vergitutma obyektlərinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. Belə ki:

 • idxal olunan platin, qızıl və onlardan hazırlanmış zərgərlik və digər məmulatlar, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz 2021-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə aksizdən azad olunur.
 • Artıq 2021-ci ildən etibarən aşağıdakı mallara müvafiq dərəcə ilə aksiz tətbiq olunacaq:
 • istehsal məqsədli tütünlər istisna olmaqla digər çəkməli tütünlər, "homogenləşdirilmiş" və ya "bərpa edilmiş" tütünlər, çeynənilən və ya buruna çəkilən tütünlər, habelə qəlyan üçün tütünlər- hər kiloqramına 30 manat;
 • qızdırılma nəticəsində istehlak edilən (buxar) tütün və tütün məhsulları - 1000 ədədinə 12,9
 • Aşağıdakı mallar üzrə aksiz dərəcələri artırılır:
 • siqarilla (nazik siqarlar) - 1000 ədədinə 31 manatdan 43 manata;
 • tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzediciləri - 1000 ədədinə 31 manatdan 35 manata;
 • elektron siqaretlər üçün maye – hər litrinə 20 manatdan 100 manata.

 

Yuxarıdakı dəyişikliklər və ya istənilən digər suallar ilə əlaqədar bizə müraciət edə bilərsiniz:

Müşfiq Əliyev:        +994 50 229 69 22

Fariz Yadigarov:      +994 70 250 55 60

22 Fev, 2021