Hasİlatın Pay Bölgüsü Sazİşlərİ və Rİsk Xİdmət Sazİşlərİ – əsas neft və qaz sazİşlərİ
Hasİlatın Pay Bölgüsü Sazİşlərİ və Rİsk Xİdmət Sazİşlərİ – əsas neft və qaz sazİşlərİ

Hasilatın pay bölgüsü sazişi (“HPBS”) təbii ehtiyatların kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatı üçün hökumət ilə xarici neft şirkətləri arasında hüquq mün...

19 Mai, 2023Ətraflı
KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ SATIŞI İLƏ MƏŞĞUL OLAN VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİ TƏRƏFİNDƏN VERGİ MƏCƏLLƏSİNİN 155.1 VƏ 175.4-CÜ MADDƏLƏRİNİN TƏTBİQİ ZAMANI VERGİ TUTULAN ƏMƏLİYYATIN VƏ VERGİ TUTULAN DÖVRİYYƏNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ
KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ SATIŞI İLƏ MƏŞĞUL OLAN VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİ TƏRƏFİNDƏN VERGİ MƏCƏLLƏSİNİN 155.1 VƏ 175.4-CÜ MADDƏLƏRİNİN TƏTBİQİ ZAMANI VERGİ TUTULAN ƏMƏLİYYATIN VƏ VERGİ TUTULAN DÖVRİYYƏNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

- ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat (həmçinin də qeydiyyatın ləğvi) zamanı 200.000 manatlıq (qeydiyyatın ləğvi zamanı 100.000 manatlıq) dövriyyəni hansı m...

28 İyn, 2022Ətraflı
TRANSFER QİYMƏTLƏRİNİN HESABLANMASINDA BEYNƏLXALQ QİYMƏTLƏNDİRMƏ PRİNSİPLƏRİNİN TƏTBİQİ
TRANSFER QİYMƏTLƏRİNİN HESABLANMASINDA BEYNƏLXALQ QİYMƏTLƏNDİRMƏ PRİNSİPLƏRİNİN TƏTBİQİ

Müasir dövrdə transfer qiyməti beynəlxalq vergitutma sahəsinin aktual mövzularından birinə çevrilib. Mövzunu “vergiler.az” üçün EKVİTA şirkətinin baş...

05 Apr, 2022Ətraflı
Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin Səlahiyyətləri Artırılıb
Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin Səlahiyyətləri Artırılıb

Bildiyimiz kimi, 20.12.2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin (“İXM”) 539-cu maddəsinə dəyişikliklər edilmişdir...

17 Mart, 2022Ətraflı
Vergi Məcəlləsinin 159.5-ci maddəsinin tətbiqi
Vergi Məcəlləsinin 159.5-ci maddəsinin tətbiqi

Təcrübədə alış zamanı ödənilmiş ƏDV məbləğlərinin əvəzləşdirildiyi malların xarab olması faktına yalnız fövqəladə hallar istisna olmaqla, vergi tutula...

27 Okt, 2021Ətraflı
Korporativ Sosial Məsuliyyət (KSM) vasitəsilə dəyər yaratmağın əhəmiyyəti
Korporativ Sosial Məsuliyyət (KSM) vasitəsilə dəyər yaratmağın əhəmiyyəti

Korporativ Sosial Məsuliyyət mənasını verən KSM termini, təşkilatların öz korporativ mədəniyyəti, cəmiyyəti və ətraf mühiti daxilində davamlılığı qoru...

07 İyl, 2021Ətraflı