MÜHASİBAT UÇOTU

  • Mühasibat uçotu kitablarının və sənədlərin ilkin qurulmasında köməklik
  • Gündəlik mühasibat uçotu və aylıq və illik hesabların tərtib edilməsi
  • İllik maliyyə hesabatlarının hazırlanması / icmalı
  • Mühasibat hesabatlarının hazırlanması
  • İl sonu və qanuni hesabat üçün dəstək
  • Auditorlarla əlaqə saxlayaraq illik qanuni maliyyə hesabatlarının hazırlanması

ABŞ-ın GAAP / BMHS sınaq balansının yerli GAAP-a çevrilməsi

  • Hesablar cədvəlinin hazırlanması
  • Bank köçürmələri, nağd idarəetmə
  • Digər xidmətlər, məsələn mühasibat uçotu sənədlərinin yenidən qurulması, digər mənbələr əsasında mühasibat uçotu sənədlərinin hazırlanması və s.