VERGİ MONİTORİNQ XİDMƏTLƏRİ

  • Mühasibat uçotu, vergi, sosial sığorta və digər hesabatların nəzərdən keçirilməsi və müvafiq öhdəliklərin və ya mövcud risklərin müəyyənləşdirilməsi, habelə bu risklərin azaldılması istiqamətində köməklik
  • Vergi yükünün minimuma endirilməsinə köməklik
  • Vergi ödəyicisinin vergi "sağlamlığının" yaxşılaşdırılmasına köməklik
  • "Effektiv vergi dərəcəsi" nin azaldılması üçün vergi qənaət imkanlarının müəyyənləşdirilməsinə yardım