VERGİ ƏMƏLETMƏSİ

Aşağıdakı kimi bütün qanuni gəlişlərin hesablanması, hazırlanması və sənədləşdirilməsində kömək:

 • Mənfəət vergisi
 • Əlavə dəyər vergisi
 • Vergi orqanının tələblərinə cavab vermə xidmətləri
 • İşçilər və fiziki şəxslər üçün fərdi gəlir vergisi
 • Sosial sığorta haqları
 • Əmlak vergisi
 • Yol vergisi
 • Aksiz vergisi
 • Digər vergilər
 • Vergi büdcəsi

Vergi menecmenti (qurulma və nəzarət)

 • Gələcək vergi yoxlamasına hazırlıq
 • Vergi texnologiyası vasitələrinin tətbiqi
 • İş əməliyyatının maliyyə təhlili
 • Vergi əməletməsi prosesinin şəffaflaşdırılması
 • Mövcud vergi sisteminin optimallaşdırılması
 • Müxtəlif vergilər üçün dövlət orqanlarında qeydiyyata alınmaq / qeydiyyatdan çıxarmaq
 • Elektron qəbul aktının verilməsi
 • İşçiləriniz üçün vergi təlimi
 • ERP və vergi uçotu proqramının tətbiqində dəstək
 • Vergi Monitorinqi