AD-HOC VERGİ MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

  • Müəssisə menecerlərinə / rəhbərlərinə vergi məsələlərini idarə etmək, habelə müxtəlif vergi risklərini həll etmək üçün rasional qərarlar qəbul etmək və təkmilləşdirmələri tətbiq etmək üçün vergi, gömrük, sosial sığorta və digər əlaqəli həll yollarının verilməsi;
  • Holdinq şirkətləri üçün vergitutma baxımından səmərəli strukturların yaradılması;
  • Azərbaycanda bütün vergi, gömrük, sosial sığorta haqları və vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinin digər aspektləri ilə əlaqədar məsləhət xidmətləri;
  • Vergi və digər müvafiq öhdəliklər və risklər baxımından müqavilələrin, əməliyyatların, ödənişlərin və s. nəzərdən keçirilməsi və təhlili.