Əmək və Miqrasiya Qanunvericiliyi

Bir neçə ildir ki, EKVİTA aparıcı reytinq qurumları tərəfindən əmək və miqrasiya təcrübəsində liderlərdən biri kimi tanınır. Aşağıda bu sahədəki təcrübəmizdən nümunələr verilmişdir:

  • Bir neçə beynəlxalq işəgötürmə və işçi qüvvəsi agentliklərinə xaricdən işçi qüvvəsinin cəlb edilməsinin çətinlikləri, icazə və lisenziyaların alınması tələbləri, sənədlərin rəsmiləşdirilməsi və s. barəsində məsləhətlər vermişdir.
  • Xərclərə qənaət edilməsinə nail olmaq və tənzimləyici tələblərə əməl edilməsini təmin etmək üçün Birləşmiş Krallığın əsas kimyəvi xidmət təminatçılarına məşğulluq təcrübələrinin yenidən qurulması (130-dan çox işçi üçün) üzrə məsləhətlər vermişdir.
  • Azərbaycandakı yerli işçilər üçün korporativ səhmlərin geri alınması sxeminin ilk tətbiqində ABŞ-ın böyük şirkətinə məsləhətlər vermişdir.
  • Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dünyanın aparıcı istehsalçı şirkətinə məşğulluq təcrübəsi ilə əlaqədar məsləhətlər vermişdir.
  • Azərbaycanın ən böyük işəgötürənlərindən biri kimi çıxış edən beynəlxalq enerji şirkəti üçün hazırlanmış əmək və miqrasiya siyasəti və sistemlərini inkişaf etdirmişdir.
  • Bir sıra xarici şirkətlərə miqrasiya qanunlarına dair məsləhətlər vermiş və Azərbaycanda işləyən xarici iş adamları üçün 2000-dən çox iş və yaşayış icazəsi alınmasında məsləhətlər vermişdir.
  • Amerika Ticarət Palatası və digər təşəbbüslər vasitəsi ilə Azərbaycanın hazırki əmək və miqrasiya qanunlarına silsilə qanunvericilik təkmilləşdirmələrini təklif etmişdir.