Sadələşmiş vergi

Müddət: 12 saat;

Qiymət: Korporativ - 300 AZN (+18% ƏDV);

Fərdi – 250 AZN (ƏDV daxil).

Auditoriya: Sadələşdirilmiş verginin hesablanıb ödənilməsi qaydalarını daha dərindən öyrənmək istəyən sahibkarlar, mühasiblər, vergi menecerləri və ya vergi məsələlərinə cavabdeh  şəxslər.

Təlimin sonunda sertifikat.

 

Syllabus:

  • Sadələşmiş verginin ödəyiciləri;
  • Sadələşmiş verginin dərəcələri;
  • Sadələşmiş vergi üzrə azadolmalar;
  • Sadələşdirilmiş verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti və bəyannamənin verilməsi;
  • Sadələşmiş verginin hesablanması üzrə praktikum.