FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN GƏLİR VERGİSİ

Müddət: 16 saat;

Qiymət: Korporativ - 350 AZN (+18% ƏDV);

Fərdi – 300 AZN (ƏDV daxil).

Auditoriya: Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin hesablanıb ödənilməsi qaydalarını daha dərindən öyrənmək istəyən sahibkarlar, mühasiblər, vergi menecerləri və ya vergi məsələlərinə cavabdeh  şəxslər.

Təlimin sonunda sertifikat.

 

Syllabus:

  • Fiziki şəxslərin vergi münasibətlərində iştirak statusları;
  • Fiziki şəxsin statusundan asılı olaraq əldə etdiyi gəlirlərin təsnifatı;
  • Gəlirlər üzrə vergitutma obyektləri;
  • Gəlirlər üzrə vergi dərəcələri;
  • Gəlir vergisi üzrə azadolma və güzəştlər;
  • Vergilərin ödənilməsi və hesabatların təqdim olunması müddətləri;
  • Digər icbari ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi qaydaları;
  • Praktiki məşğələ.

Təlimçlər haqqında Qısa Məlumat

Fariz Yadigarov 2004-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini “Vergilər və vergitutma” ixtisası üzrə bakalavr, 2006-cı ildə isə “Vergiqoyma” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi ilə bitirmişdir. 2006-2012-ci illər ərzində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Vergi və vergiqoyma” kafedrasında müəllim, 2008-2020-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

 

Əsas tədris istiqamətləri “Vergi qanunvericiliyi”, “Vergiləndirmənin nəzəri-metodoloji əsasları” və “Vergi inzibatçılığı” istiqamətləridir. Ümumilikdə vergitutma sahəsində 15 ilə yaxın pedoqoji təcrübəyə malikdir.

 

Fariz bəy, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 09.02.2019-cu il tarixli 942 nömrəli Sərəncamı ilə “Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.

 

Hal-hazırda Fariz bəy EKVİTA şirkətində vergi məsələləri üzrə menecer vəzifəsində çalışır.

 

Müşfiq Əliyev 1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin bakalavr, 2001-ci ildə isə magistr dərəcəsi ilə bitirmişdir.

Müşfiq Əliyev Böyük Dördlük (Big 4) şirkətlərində 20 ilə yaxın çalışmış və 2019-cu ildə EKVİTA şirkətinə Partnyor olaraq qoşulmuşdur.

  

Telefon: (055) 203 65 15 I (012) 310 04 56 I Email: academy@ekvita.com