Əqli mülkiyyət hüquqları

Əqli mülkiyyət sahəsində fəaliyyətimiz sadəcə, müntəzəm olaraq, əqli mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı və tətbiqini deyil, həmçinin əsas beynəlxalq və regional iştirakçılarla əməkdaşlığı da əhatə edir.

  • Əmtəə nişanının Əqli Mülkiyyət Agentliyində qeydiyyatı ilə bağlı ABŞ şirkətini təmsil etmişdir.
  • Əmtəə nişanının qeydiyyatında Alman içki istehsalçısına uğurla dəstək vermişdir.
  • Əmtəə nişanının qorunması və yerli bazara qeyri-qanuni idxalının qarşısını almaq məqsədilə BƏƏ-nin elektron cihaz ixracatçısına məsləhətlər vermişdir.
  • Türk boyaları istehsalçısı və ixracatçısına əmtəə nişanının qeydiyyata alınmasında məsləhətlər vermiş və köməklik göstərmişdir.
  • Əmtəə nişanının qeydiyyatındə məşhur Xorvat reklam şirkətini təmsil etmişdir.
  • Əmtəə nişanının qeydiyyatı ilə bağlı bir neçə yerli istehsalçıya məsləhətlər vermiş və köməklik göstərmişdir.
  • Ukrayna və Rusiyada ən böyük qənnadı istehsalçılarından birini mütəmadi olaraq əqli mülkiyyət məsələləri üzrə təmsil edir.