VERGİ ÖHDƏLİKLƏRİNİN ƏVVƏLCƏDƏN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİNƏ KÖMƏKLİK

  • Müəssisələrin biznes modelinin və ya planlaşdırılan əməliyyatların və s. nəzərdən keçirilməsi və vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyən edilməsi imkanlarının müəyyənləşdirilməsi
  • Vergi orqanları ilə görüş və müzakirələrin təşkili və vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyən edilməsi barədə qərarın alınmasına köməklik