Layihə Portfelinin İdarəedilməsi

EKVİTA Layihə Portfelinin İdarəedilməsi prinsiplərini, mərkəzləşdirilmiş daxili nəzarət və fəaliyyət ölçmə indikatorlarını işləyib hazırlamaqla Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki qurumlara təşkilati restruktizasiya prosesində hərtərəfli dəstək göstərmişdir. Bu qurumlar üçün həmçinin başlıca hədəfi Layihələrin uğurla yekunlaşdırılmasını təmin edəcək mexanizmlərin tətbiqi olan Layihə İdarəetmə Ofisi (LİO) yaradılmışdır.