VERGİ RESTRUKTURİZASİYASI

  • İş strukturunu sadələşdirmək üçün variantların nəzərdən keçirilməsi və uyğun variantların təklif edilməsi

  • Funksiyaların mərkəzləşdirilməsi və kənar təşkilatlara verilməsi

  • Vergi xərclərinin idarə edilməsi