TRANSFER QİYMƏTLƏNDİRMƏ

  • Bütün növ nəzarət edilən əməliyyatlar üçün transfer qiymət sənədlərinin hazırlanması
  • Qiymətləndirmə analizləri və monitorinq hesabatları və CBCR hesabatlarının (ölkələrarası hesabat) hazırlanması.
  • Transfer qiymətləri diaqnozu