KORPORATİV VƏ BİRLƏŞMƏ VƏ SATINALMA

Bir çox xarici investorlara əhəmiyyətli korporativ, Birləşmə və Satınalma işlərində və lazımi araşdırma sövdələşmələrində köməklik göstərmişdir; o cümlədən:

  • Birləşmə və Satınalmalarda Amerika Beynəlxalq Qrupun (AIG) təmsil edilməsində; və Azərbaycanda korporativ idarəetmə layihələrində.
  • Azərbaycanda ilk əczaçılıq zavodunun yaradılması və alınmasında, səhm sxemlərinin danışıqlarında, səhmdarların razılaşmalarında, müvafiq araşdırma və layihənin digər mühüm xüsusiyyətlərində.
  • Əsas dövlət xizək kurortu və tikinti layihəsi üzrə, o cümlədən publik hüquqi şəxslər haqqında yeni qanunvericiliyə uyğun olaraq onun yenidən qurulması ilə bağlı olaraq hüquq məsləhətçisi kimi çıxış edilməsində.
  • Ən böyük sement istehsal edən zavodun yerin təki üzrə fəaliyyəti ilə bağlı dağ-mədən lisenziyası və ekoloji icazələrin və lisenziyaların alınması barədə məsləhətlərin verilməsində.
  • Korporativ İdarəetmə standartlarının inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasına (IFC) məsləhətlər verilməsində.
  • Koreyanın ən böyük tikinti qurumuna (Korea Land Corporation) torpaq alqı-satqısı, ipoteka və tikinti inkişafı üzrə böyük bir layihədə məsləhətlər verilməsində.