ƏMƏK HAQQI XİDMƏTLƏRİ

  • Əmək haqqı sisteminin ilkin qurulması;
  • Əmək haqqı hesablanmasında köməklik (müavinətlərin, ayırmaların, xəstəlik, məzuniyyət, analıq və digər müavinətlərin hesablanması);
  • Fiziki şəxslərin uçota alınması və uçotdan çıxarılması;
  • Əmək haqqı uçotu;
  • Əmək haqqının, vergilərin, sosial sığorta haqlarının ödənilməsində köməklik və s.;
  • Əmək haqqı haqqında hesabatların hazırlanması / təqdim edilməsində köməklik;
  • İdarəetmə üçün əmək haqqı hesabatlarının hazırlanmasında köməklik;
  • Dövlət orqanları ilə yazışmalarda köməklik