VERGİ İDARƏETMƏSİ ÜZRƏ MƏSLƏHƏT

Proseslərinizin və sistemlərinizin səmərəli və effektiv işləməsini təmin etmək üçün bir sıra layihə işlərini də həyata keçiririk.

  • Transfer qiymətləri bildirişlərinin hazırlanması və nəzərdən keçirilməsi
  • Vergi və mühasibatlıq funksiyalarının təkmilləşdirilməsi, o cümlədən: vergi və mühasibat uçotu proseslərinin ən yaxşı təcrübələrə əsaslanaraq ümumiləşdirilməsi və s.
  • 1C (yerli ERP sistemi) tətbiqi və keyfiyyətə təminat xidmətləri, o cümlədən BMHS / ABŞ GAAP modullarının və funksiyalarının tətbiqi
  • Biznes transformasiya layihələri üçün vergi dəstəyi
  • Müxtəlif ERP həlləri arasında məlumat interfeyslərinin yaradılması, məs. 1C, SUN, SAP
  • Vergi proseslərinin yenidəntəşkildən (birləşmə, qoşulma və s.) sonrakı inteqrasiyası.