BEYNƏLXALQ VERGİ

“İnbound” və “Outbound” vergi xidmətlərinin göstərilməsində köməklik, o cümlədən:

 

  • Beynəlxalq vergitutma analizləri
  • Vergitutmanın optimallaşdırılması
  • Uçot və hesabat xidmətləri
  • Beynəlxalq yenidəntəşkil əməliyyatları