HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN MƏNFƏƏT VERGİSİ

Müddət: 16 saat;

Qiymət: Korporativ - 350 AZN (+18% ƏDV);

Fərdi – 300 AZN (ƏDV daxil).

Auditoriya: Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin hesablanıb ödənilməsi qaydalarını daha dərindən öyrənmək istəyən sahibkarlar, mühasiblər, vergi menecerləri və ya vergi məsələlərinə cavabdeh  şəxslər.

Təlimin sonunda sertifikat.

 

Syllabus:

 • Vergi ödəyiciləri;
 • Vergitutma obyekti;
 • Mənfəət vergisinin dərəcəsi və azadolmalar;
 • Mənfəət vergisi məqsədləri üçün xərclərin təsnifatı - gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclər;
 • Bəzi xərclərin (sosial ayırmalar, ezamiyyə xərcləri, amortizasiya ayırmaları, təmir xərcləri və s.) gəlirdən çıxılması xüsusiyyətləri;
 • Gəlir və xərclərin uçotu:

               - Gəlirin tanınması metodları (kassa və hesablama metodu);

               - Xərcin tanınması metodları (kassa və hesablama metodu);

 • Qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb olunması xüsusiyyətləri;
 • Hüquqi şəxsin ləğvi və yenidən təşkili zamanı vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi qaydaları;
 • Vergilərin ödənilməsi və hesabatın təqdim edilməsi müddətləri;
 • Cari vergi ödəmələri;
 • Praktiki məşğələ.

Təlimçlər haqqında Qısa Məlumat

Fariz Yadigarov 2004-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini “Vergilər və vergitutma” ixtisası üzrə bakalavr, 2006-cı ildə isə “Vergiqoyma” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi ilə bitirmişdir. 2006-2012-ci illər ərzində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Vergi və vergiqoyma” kafedrasında müəllim, 2008-2020-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

 

Əsas tədris istiqamətləri “Vergi qanunvericiliyi”, “Vergiləndirmənin nəzəri-metodoloji əsasları” və “Vergi inzibatçılığı” istiqamətləridir. Ümumilikdə vergitutma sahəsində 15 ilə yaxın pedoqoji təcrübəyə malikdir.

 

Fariz bəy, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 09.02.2019-cu il tarixli 942 nömrəli Sərəncamı ilə “Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.

 

Hal-hazırda Fariz bəy EKVİTA şirkətində vergi məsələləri üzrə menecer vəzifəsində çalışır.

 

Müşfiq Əliyev 1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin bakalavr, 2001-ci ildə isə magistr dərəcəsi ilə bitirmişdir.

 

Müşfiq Əliyev Böyük Dördlük (Big 4) şirkətlərində 20 ilə yaxın çalışmış və 2019-cu ildə EKVİTA şirkətinə Partnyor olaraq qoşulmuşdur.

 

Qeydiyyat forması üçün buradan keçid edə bilərsiniz.

Müraciət üçün son tarix: 12.03.2021
 
Telefon: (055) 203 65 15 I (012) 310 04 56 I Email: academy@ekvita.com