MƏNBƏDƏN TUTULAN VERGİLƏRİN TƏSDİQİ

  • İşçilərin və ya digər fiziki şəxslərin ayrı-ayrı şəxslərin gəlir növü (əmək haqqı, iş vaxtı, faiz, kirayə haqqı, dividendlər və digər mənfəətlər) kimi müxtəlif təfərrüatlarının nəzərdən keçirilməsi
  • Gəlir mənbələri və ödəmə mənbəyində tutulan vergilər haqqında məlumatları ümumiləşdirərək təsdiq məktubu (arayış) hazırlamaq