“AĞARTMA” XİDMƏTİ

Vergi ödəyicisinin mövcud vəziyyəti, vergi əməliyyatları, mühasibat sistemi və prosesləri, vergi sistemi, ilkin uçot sənədləri, sənəd dövriyyəsi və nəzarət keyfiyyəti

  • Boşluq təhlili hesabatının verilməsi
  • Fokus sahələrini müəyyənləşdirmək və prioritetləşdirmək
  • Hədəf modelinin tərtib edilməsi
  • Faktiki icra və monitorinq - səmərəli mühasibat və vergi sisteminin yaradılması, texnologiya ilə dəstəklənən həllər təmin etmək və s.