FƏRDİ GƏLİR VERGİSİ XİDMƏTLƏRİ

  • Müxtəlif fərdi vergi planlaşdırılması, qeydiyyata kömək, vergi öhdəliklərinin hesablanması, vergi bəyannamələrinin tərtib edilməsi və s.
  • Ödəniş paketlərinin vergitutma baxımından effektiv quruluşu
  • Ödənilmiş vergilər barədə müvafiq sənəd alınmasında köməklik