İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları

Müddət: 4 saat;

Qiymət: Korporativ - 120 AZN (+18% ƏDV);

Fərdi – 100 AZN (ƏDV daxil).

Auditoriya: Qeyri-rezidentlərlə müxtəlif əməliyyatlatlar həyata keçirən şəxslər, mühasiblər, vergi menecerləri və ya vergi məsələlərinə cavabdeh  şəxslər.

Təlimin sonunda sertifikat.

 

Syllabus:

  • İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq müqavilələr və onların vergi qanunvericiliyi sistemində yeri;
  • Rezidentlik sertifikatının verilməsi;
  • Razılığa gələn digər dövlətdə ödənilmiş və Azərbaycan Respublikasında hesablanan vergidən çıxılmalı olan vergi məbləğinin təsdiq edilməsi;
  • Beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolma və ya aşağı vergi dərəcəsinin qeyri-rezidentə münasibətdə tətbiq edilməsi;
  • Qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında ödənilmiş vergilərin təsdiq edilməsi;
  • Qeyri-rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasında artıq ödənilmiş vergilərin qeyri-rezidentə geri qaytarılması;
  • Beynəlxalq müqavilənin tətbiqi ilə bağlı müraciətlərin vergi orqanlarına təqdim edilməsi və onlar tərəfindən baxılmasının ümumi qaydaları;
  • DTA formalarının doldurulması qaydaları