İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları

Müddət: 4 saat;

Qiymət: 60 AZN.

Auditoriya: Qeyri-rezidentlərlə müxtəlif əməliyyatlatlar həyata keçirən şəxslər, mühasiblər, vergi menecerləri və ya vergi məsələlərinə cavabdeh  şəxslər.

Təlimin sonunda sertifikat.

 

Syllabus:

  • İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq müqavilələr və onların vergi qanunvericiliyi sistemində yeri;
  • Rezidentlik sertifikatının verilməsi;
  • Razılığa gələn digər dövlətdə ödənilmiş və Azərbaycan Respublikasında hesablanan vergidən çıxılmalı olan vergi məbləğinin təsdiq edilməsi;
  • Beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolma və ya aşağı vergi dərəcəsinin qeyri-rezidentə münasibətdə tətbiq edilməsi;