VERGİ PLANLAŞDIRMASI VƏ OPTİMALLAŞDIRILMASI

  • Vergitutma baxımından səmərəli sahibkarlıq, idarəetmə və əməliyyat strukturunun seçilməsi;
  • Sərmayə qoyuluşlarının təhlili;
  • İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması ilə bağlı müqavilə rejimlərinin, güzəştlərin və s. tətbiqlərin nəzərdən keçirilməsi, həmçinin müvafiq ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması ilə bağlı müqavilədə nəzərdə tutulmuş vergi güzəştlərinin tələb olunmasına kömək edilməsi.