ÜMUMDÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATININ DANIŞIQLARINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN ÜTT DEPARTAMENTİNƏ DƏSTƏK PROQRAMI

ÜMUMDÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATININ DANIŞIQLARINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN ÜTT DEPARTAMENTİNƏ DƏSTƏK PROQRAMI

ÜMUMDÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATININ DANIŞIQLARINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN ÜTT DEPARTAMENTİNƏ DƏSTƏK PROQRAMI

Azərbaycan iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə və ixracatın artırılmasına yönəlmiş uzun perspektivli  iqtisadi islahatlara başladı. 2016-cı ilin sonunda qəbul edilmiş Strateji Yol Xəritələri, onlara müvəffəq olmaq  üçün həyata keçirilməli olan məqsəd və tədbirləri müəyyənləşdirdi.

Beynəlxalq standartlar və effektiv  təcrübələr proyektlərin  əsasını təşkil edir. Bu ssenaridə, beynəlxalq təcrübələrə uyğun və uzun perspektivli ticarət siyasəti qurmaq lazımdır.

Əsas hədəf,ticarət siyasətinin inkişafı ,tətbiqinin  gücləndirilməsi və davam edən ÜTT-yə qoşulma danışıqlarına dəstək olmaqdır. İcra ediləcək iş, hər iki məqsədə çatmağı hədəfləmiş fəaliyyətlər toplusundan  ibarətdir.