Налог на прибыль юридических лиц

Müddət: 16 saat;

Qiymət: Korporativ - 350 AZN (+18% ƏDV);

Fərdi – 300 AZN (ƏDV daxil).

Auditoriya: Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin hesablanıb ödənilməsi qaydalarını daha dərindən öyrənmək istəyən sahibkarlar, mühasiblər, vergi menecerləri və ya vergi məsələlərinə cavabdeh  şəxslər.

Təlimin sonunda sertifikat.

 

Syllabus:

 • Vergi ödəyiciləri;
 • Vergitutma obyekti;
 • Mənfəət vergisinin dərəcəsi və azadolmalar;
 • Mənfəət vergisi məqsədləri üçün xərclərin təsnifatı - gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclər;
 • Bəzi xərclərin (sosial ayırmalar, ezamiyyə xərcləri, amortizasiya ayırmaları, təmir xərcləri və s.) gəlirdən çıxılması xüsusiyyətləri;
 • Gəlir və xərclərin uçotu:

               - Gəlirin tanınması metodları (kassa və hesablama metodu);

               - Xərcin tanınması metodları (kassa və hesablama metodu);

 • Qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb olunması xüsusiyyətləri;
 • Hüquqi şəxsin ləğvi və yenidən təşkili zamanı vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi qaydaları;
 • Vergilərin ödənilməsi və hesabatın təqdim edilməsi müddətləri;
 • Cari vergi ödəmələri;
 • Praktiki məşğələ.