Подоходный налог физических лиц

Müddət: 16 saat;

Qiymət: Korporativ - 350 AZN (+18% ƏDV);

Fərdi – 300 AZN (ƏDV daxil).

Auditoriya: Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin hesablanıb ödənilməsi qaydalarını daha dərindən öyrənmək istəyən sahibkarlar, mühasiblər, vergi menecerləri və ya vergi məsələlərinə cavabdeh  şəxslər.

Təlimin sonunda sertifikat.

 

Syllabus:

  • Fiziki şəxslərin vergi münasibətlərində iştirak statusları;
  • Fiziki şəxsin statusundan asılı olaraq əldə etdiyi gəlirlərin təsnifatı;
  • Gəlirlər üzrə vergitutma obyektləri;
  • Gəlirlər üzrə vergi dərəcələri;
  • Gəlir vergisi üzrə azadolma və güzəştlər;
  • Vergilərin ödənilməsi və hesabatların təqdim olunması müddətləri;
  • Digər icbari ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi qaydaları;
  • Praktiki məşğələ.