Налог на добавленную стоимость

Müddət: 16 saat;

Qiymət: Korporativ - 350 AZN (+18% ƏDV);

Fərdi – 300 AZN (ƏDV daxil).

Auditoriya: Əlavə dəyər vergisinin hesablanıb ödənilməsi qaydalarını daha dərindən öyrənmək istəyən sahibkarlar, mühasiblər, vergi menecerləri və ya vergi məsələlərinə cavabdeh  şəxslər.

Təlimin sonunda sertifikat.

 

Syllabus:

 • ƏDV-nin mahiyyəti;
 • ƏDV-nin ödəyiciləri;
 • ƏDV üzrə vergitutma obyekti;
 • ƏDV üzrə qeydiyyat;
 • ƏDV-nin dərəcəsi, ƏDV-dən azad olunan və "0" dərəcə ilə cəlb olunan əməliyyatlar;
 • Vergi tutulan əməliyyatın vaxtı;
 • Vergi tutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi;
 • Malların təqdim edildiyi, işlərin görüldüyü və ya xidmətlərin göstərildiyi yer;
 • ƏDV-nin qaytarılması və əvəzləşdirilməsi;
 • Qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb edilməsi;
 • Agent vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatlarda ƏDV-nin tətbiqi;
 • ƏDV-nin ödənilməsi və hesabatın təqdim edilməsi müddətləri;
 • Praktiki məşğələ.