Публикации

Product Sharing Agreements and Risk Service Agreements as the main oil & gas deals
Product Sharing Agreements and Risk Service Agreements as the main oil & gas deals

Production Sharing Agreement (PSA) is one of the tools for establishing legal relationship between host governments and International Oil Companies (...

19 Май, 2023
KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ SATIŞI İLƏ MƏŞĞUL OLAN VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİ TƏRƏFİNDƏN VERGİ MƏCƏLLƏSİNİN 155.1 VƏ 175.4-CÜ MADDƏLƏRİNİN TƏTBİQİ ZAMANI VERGİ TUTULAN ƏMƏLİYYATIN VƏ VERGİ TUTULAN DÖVRİYYƏNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ
KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ SATIŞI İLƏ MƏŞĞUL OLAN VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİ TƏRƏFİNDƏN VERGİ MƏCƏLLƏSİNİN 155.1 VƏ 175.4-CÜ MADDƏLƏRİNİN TƏTBİQİ ZAMANI VERGİ TUTULAN ƏMƏLİYYATIN VƏ VERGİ TUTULAN DÖVRİYYƏNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

- ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat (həmçinin də qeydiyyatın ləğvi) zamanı 200.000 manatlıq (qeydiyyatın ləğvi zamanı 100.000 manatlıq) dövriyyəni hansı m...

28 Июнь, 2022
TRANSFER QİYMƏTLƏRİNİN HESABLANMASINDA BEYNƏLXALQ QİYMƏTLƏNDİRMƏ PRİNSİPLƏRİNİN TƏTBİQİ
TRANSFER QİYMƏTLƏRİNİN HESABLANMASINDA BEYNƏLXALQ QİYMƏTLƏNDİRMƏ PRİNSİPLƏRİNİN TƏTBİQİ

Müasir dövrdə transfer qiyməti beynəlxalq vergitutma sahəsinin aktual mövzularından birinə çevrilib. Mövzunu “vergiler.az” üçün EKVİTA şirkətinin baş...

05 Апрель, 2022
Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin Səlahiyyətləri Artırılıb
Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin Səlahiyyətləri Artırılıb

Bildiyimiz kimi, 20.12.2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin (“İXM”) 539-cu maddəsinə dəyişikliklər edilmişdir...

17 Март, 2022
Vergi Məcəlləsinin 159.5-ci maddəsinin tətbiqi
Vergi Məcəlləsinin 159.5-ci maddəsinin tətbiqi

Təcrübədə alış zamanı ödənilmiş ƏDV məbləğlərinin əvəzləşdirildiyi malların xarab olması faktına yalnız fövqəladə hallar istisna olmaqla, vergi tutula...

27 Октябрь, 2021
Importance of creating value through Corporate Social Responsibility (CSR)
Importance of creating value through Corporate Social Responsibility (CSR)

The term CSR, which stands for Corporate Social Responsibility, refers to the strategies implemented by the organizations with the purpose of maintain...

07 Июль, 2021