News

“EKVITA ACADEMY”-DƏN Mənfəət Vergisi Bəyənnaməsi və Əlavə 1-in tərtibi üzrə təlim

Mənfəət vergisi bəyənnaməsi və Əlavə 1-in tərtibi

Müddət: 16 saat  |   Qiymət:

Korporativ (Fərdi) - 1200 AZN (+18% ƏDV);

Korporativ (Qrup halında) - 490 AZN (+18% ƏDV) bir nəfər üçün;

Fərdi – 390 AZN (ƏDV daxil).

Auditoriya: Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin hesablanıb ödənilməsi və hesabatın BTP proqramında tərtibi edilməsi qaydalarını daha dərindən öyrənmək istəyən sahibkarlar, mühasiblər, vergi menecerləri və ya vergi məsələlərinə cavabdeh  şəxslər.

Təlimin sonunda sertifikat veriləcək.

 

Syllabus:

 • Vergi ödəyiciləri;
 • Vergitutma obyekti;
 • Mənfəət vergisinin dərəcəsi və azadolmalar;
 • Gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər
 • Mənfəət vergisi məqsədləri üçün xərclərin təsnifatı - gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclər;
 • Bəzi xərclərin (sosial ayırmalar, ezamiyyə xərcləri, ümidsiz borclar və s.) gəlirdən çıxılması xüsusiyyətləri;
 • Əsas vəsaitlərin amortizasiyası
 • Təmir ilə bağlı xərclərin gəlirdən çıxılması
 • Gəlir və xərclərin uçotu:

               - Gəlirin tanınması metodları (kassa və hesablama metodu);

               - Xərcin tanınması metodları (kassa və hesablama metodu);

 • Zərərin keçirilməsi
 • Vergilərin ödənilməsi və hesabatın təqdim edilməsi müddətləri;
 • Cari vergi ödəmələri;
 • Mənfəət vergisi bəyannaməsi və Əlavə 1-in tərtibi qaydası

Qeydiyyat forması üçün buradan keçid edə bilərsiniz.

Müraciət üçün son tarix: 01.03.2023 | Telefon: (055) 203 65 15 | Email: academy@ekvita.com

22 Feb, 2024