Xüsusi rejimli müəssisələrdə vergitutmanın xüsusiyyətləri

Müddət: --- saat*;

Qiymət: Korporativ - saat×75 AZN (+18% ƏDV);

Fərdi – 75 AZN (ƏDV daxil).

Auditoriya: Xüsusi rejimli müəssisələrdə çalışan mühasiblər, vergi menecerləri və ya vergi məsələlərinə cavabdeh  şəxslər.

Təlimin sonunda sertifikat.

*Tədris saatı müvafiq Saziş (Sazişlər) üzrə vergitutma məsələlərini tənzimləyən Protokollara əsasən müəyyən olunacaqdır.

 

Syllabus:

  • Xüsusi rejimli müəssisələrin fəaliyyətinin fərqli və ümumi xüsusiyyətləri
  • Əməkdaşların və fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi;
  • Əlavə dəyər vergisinin hesablanması;
  • Mənfəət vergisinin hesablanması;
  • Xarici subpodratçıların vergiyə cəlb olunması;
  • İdxal-ixrac rüsumları və vergilərinin hesablanması;
  • Praktiki məşğələ