Vergi Qanunvericiliyi - 2 (Vergi Məcəlləsi və Vergi Məcəlləsinin tətbiqi ilə bağlı digər sənədlər) - Uzunmüddətli proqram

(Vergi Məcəlləsi və Vergi Məcəlləsinin tətbiqi ilə bağlı digər sənədlər)

Müddət: 5 ay;

Qiymət: 1000 AZN. (ödəniş şərtlərinə görə endirimlər ola bilər)

Auditoriya: Vergi qanunvericiliyini daha dərindən öyrənmək istəyən sahibkarlar, mühasiblər, vergi menecerləri və ya vergi məsələlərinə cavabdeh  şəxslər, vergi orqanlarına qəbul imtahanında iştirak etmək istəyən şəxslər.

Kursun sonunda imtahan və sertifikat.

 

Syllabus:

Ümumi hissə:

 • AR vergi qanunvericiliyi və vergi sistemi;
 • Vergilərin müəyyən edilməsinin və tutulmasının əsasları;
 • Vergilərin müəyyən edilməsinin əsas şərtləri - vergi elementləri;
 • ARVM-də istifadə edilən əsas anlayışlar;
 • Bazar qiyməti, transfer qiyməti;
 • Vergi münasibətlərinin iştirakçıları, onların hüquq və vəzifələri;
 • Vergi nəzarəti:
 • Vergi ödəyiciləriin uçotu;
 • Vergi yoxlamaları;
 • Operativ vergi nəzarəti.
 • Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətin ümumi əsasları:
 • Hesabatın və digər məlumatın təqdim edilməsi ilə bağlı hüquqpozmalara görə maliyyə sanksiyaları;
 • Vergilərin azaldılmasına və digər vergi hüquqpozmalarına görə maliyyə sanksiyaları;
 • Vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından) və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət verilməsi;
 • Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsinin ümumi əsasları:
 • Vergi hesabatının tərtib edilməsi və verilməsinin ümumi əsasları;
 • Vergilər üzrə borcların alınması;
 • Artıq ödənilmiş vəsaitlərin qaytarılması;

 

Xüsusi hissə:

 • Fiziki şəxslərin gəlir vergisi (vergi elementləri üzrə təhlil və praktiki məşğələ və praktiki məşğələ);
 • Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi (vergi elementləri üzrə təhlil və praktiki məşğələ və praktiki məşğələ);
 • Fiziki şəxslərin gəlir vergisinə və hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinə aid ümumi qaydalar (praktiki məşğələ);
 • Əlavə dəyər vergisi (vergi elementləri üzrə təhlil və praktiki məşğələ);
 • Aksizlər (vergi elementləri üzrə təhlil və praktiki məşğələ);
 • Əmlak vergisi (vergi elementləri üzrə təhlil və praktiki məşğələ);
 • Torpaq vergisi (vergi elementləri üzrə təhlil və praktiki məşğələ);
 • Yol vergisi (vergi elementləri üzrə təhlil və praktiki məşğələ);
 • Mədən vergisi (vergi elementləri üzrə təhlil və praktiki məşğələ);
 • Sadələşdirilmiş vergi (vergi elementləri üzrə təhlil və praktiki məşğələ);